AK zahrady logo - barva
Frýdek–Místek a okolí |  777 414 894
AK zahrady logo - barva
Frýdek–Místek a okolí |  777 414 894
AK zahrady logo - barva
Frýdek–Místek a okolí |  777 414 894
jabloň kresba

Pečujeme.
O zahradu
i osobní údaje

Tady se dočtete, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, kde jsme k nim přišli a k čemu je vůbec potřebujeme.

Správce osobních údajů

To je Ing. Alena Kasíková, Jiřího Mahena 3046, 738 01, Frýdek–Místek – Frýdek, IČ: 74084704, vedená na magistrátu města Frýdku–Místku.

Jako správce určuje, co se s vašimi osobními údaji bude dít, jak dlouho je budeme zpracovávat, za jakým účelem a kdo ze zaměstnanců k nim bude mít přístup.

Dotazy, námitky, informace

Jsou to vaše údaje. Takže nám kdykoliv můžete napsat na info@akzahrady.cz a zeptat se na cokoliv, co vás ohledně jejich zpracování zajímá.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Pouze ty osobní údaje, které nám sami dáte. Při vzájemné komunikaci, podpisu smlouvy a pro plnění zákonné povinnosti vystavování daňových dokladů a vedení účetnictví. Zpravidla se jedná o:
  • jméno a příjmení
  • e–mailový či telefonní kontakt
  • poštovní adresu
  • fakturační údaje (název společnosti, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů)
  • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Adresu a fakturační údaje potřebujeme pro plnění smlouvy a abychom vyhověli zákonné povinnosti vystavování a evidence daňových dokladů.

Přes e–mailovou adresu a telefonní číslo vám doručujeme podklady a informace, předkládáme cenové nabídky a zkrátka s vámi komunikujeme – pakliže si to sami přejete.

E–mailovou adresu a vaše jméno, používáme pro hromadné rozesílání e–mailů a následné vyhodnocení, jestli vás obsah našich zpráv zajímá, nebo ne. Na základě toho se pak pro vás snažíme vytvářet obsah ještě lepší a zajímavější. Jste–li naším zákazníkem, vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám takové e–maily po dobu maximálně 10 let od poslední objednávky našich služeb. Z odběru se samozřejmě můžete odhlásit v každém obdrženém e–mailu.

Předávání třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří se starají, aby vaše zahrada byla hezká. Přístup má naše účetní – při zpracování daňových dokladů. A náš markeťák, který vám posílá hezké e–maily. Všichni vědí, co se sluší a patří, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů.

Vyžaduje–li to situace, některé osobní údaje se dostávají také do rukou právního zástupce či zásilkové společnosti. Pro monitorování návštěvnosti webu využíváme služby Google Analytics.

IP adresy a soubory cookies

Jakmile navštívíte web www.akzahrady.cz, servery zaznamenají vaši IP adresu, čas návštěvy webu a navštívené stránky. Nevíme, že jste to konkrétně vy, ale víme, že tady někdo byl. To nám pak pomáhá vytvářet lepší a zajímavější obsah.

Cookies pro cílení reklamy používáme jen na základě vašeho souhlasu. Ve svém prohlížeči můžete používání cookies zakázat a web tak procházet v režimu, který sbírání osobních údajů znemožňuje.

Co děláme pro ochranu vašich dat

Používáme moderní technologie a software, který vaše osobní údaje hlídá před zneužitím. Tištěné dokumenty s osobními údaji máme schované pod zámkem a nikdo nepovolaný se k nim nedostane.

Tam, kde je to bezpečné

Vaše osobní údaje zpracováváme v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Tohle jsou vaše práva

Máte právo vědět, že vaše osobní údaje zpracováváme, jaké konkrétně a jak s nimi nakládáme. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům a my máme povinnost vám potvrdit, zda vaše údaje zpracováváme, či nikoliv.

Pokud vaše osobní údaje uchováváme v nepřesné podobě, můžete nás kdykoli požádat o jejich opravu.

Když budete chtít a nebude to vyloučeno, vaše osobní údaje vymažeme a dál je nebudeme uchovávat.

Můžete nám omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů – a umožnit nám je využívat jen pro určité účely.

Máte právo na nás podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máte právo na přenos osobních údajů na jiného správce – na požádání zašleme vaše údaje jinému subjektu, který je bude zpracovávat.

Máte právo vznést námitku, domníváte–li se, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně.

Máte právo se kdykoliv odhlásit ze zasílání hromadných e–mailů.

Všechna svá práva můžete uplatnit písemně, přičemž vám do 30 dnů odpovíme. Připojte také svou e–mailovou adresu, na kterou vám pošleme ověřovací zprávu – abychom se ujistili, že jde opravdu o vás. Bez prokázání vaší totožnosti pomocí e–mailu nemůžeme vaší žádosti vyhovět.

Prostě a jednoduše

Jakmile s námi navážete jakýkoliv kontakt, už se nám do rukou dostávají vaše osobní údaje. Přistupujeme k nim svědomitě a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.
ZPÁTKY K ZAHRADÁM
AK zahrady logo - krivky
AK zahrady s. r. o., Palkovice 53, 739 41 Palkovice, IČ: 089 32 697, DIČ: CZ08932697